Tänk över om resan verkligen är nödvändig

Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningen av coronaviruset i Sverige. Därför behöver alla också fundera över om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga. Den som är sjuk ska förstås inte resa alls.

Ystadbilder. Foto: Jonas OhlssonSedan en tid finns tydliga tecken på att coronaviruset sprids i samhället, speciellt i storstadsregionerna. Inför ledigheter och inte minst under påsken är det därför viktigt att fundera på om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga. Det gäller resor exempelvis till fjällen, storstäderna men också till Ystad och Österlen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att man ska tänka igenom om resan där många människor träffas på samma plats är nödvändig att genomföra. Ytterligare ett mycket viktigt skäl är att sjukvårdsresurserna ofta är begränsade på många populära semesterorter.

– Vi har alla ett stort egenansvar att inte smitta andra eller riskera vår egen hälsa. Jag utgår att man stannar hemma om man är krasslig. Därför hoppas jag att alla, inte bara de som tillhör riskgrupperna, tar ansvar och funderar ett extra varv om en resa är nödvändig. Man ska inte lämna storstaden för att fly till landsorten, säger Thomas Andersson, säkerhetschef i Ystads, Simrishamns och Sjöbo kommun.

Enligt smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Den som dessutom vet eller misstänker att hen bär på en smittsam sjukdom är också skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk. Detta gäller alla smittsamma sjukdomar.

Foto: Jonas Olsson

Publicerad 2020-03-26