Rekommendationen för de som är 70 år eller äldre tas bort

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Kvinna som cyklarFolkhälsomyndigheten har i en ny rapport analyserat konsekvenserna av smittskyddsåtgärdernas betydelse för liv och hälsa för personer som är 70 år och äldre.

Sedan april har personer i gruppen 70 år och äldre samt i riskgrupper rekommenderats att begränsa sina nära kontakter och hålla avstånd till andra människor. Rekommendationen har haft god effekt, minskat sjukligheten och räddat liv.


Samma råd för alla

Men med hänsyn till psykiska och fysiska konsekvenser, att trycket på sjukvården minskat och att landets regioner nu har en helt annan kapacitet att utföra testning och smittspårning har Folkhälsomyndigheten beslutat att ändra de allmänna råden om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19.

Alla personer i Sverige omfattas nu av samma allmänna råd.

– Den rapport som Folkhälsomyndigheten har tagit fram visar på ett flertal negativa konsekvenser som avsaknad av sociala sammanhang, frustration och upplevd särbehandling av äldre samt ett tydligt utanförskap när det gäller möjligheter att delta i aktiviteter som sker digitalt. Det finns nu behov av förebyggande insatser för att hindra psykisk och fysisk ohälsa, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten.


Tagit stort ansvar

Analyserna i rapporten visar också att redan utsatta personer har mått sämre än tidigare. Oro och ångest har ökat inte minst bland dem som har en psykiatrisk diagnos. Stödlinjer rapporterar att de har fått fler samtal från personer som tycker att de inte har något att leva för längre. Det finns också ett uppdämt vårdbehov i gruppen.

– Den här gruppen har tagit ett stort ansvar under pandemin. Det har haft effekt men det är inte rimligt att lägga ett så stort ansvar på riskgrupperna när vi ser så stora negativa effekter. Alla måste nu ta ansvar för att minska spridningen av covid-19 så att vi kan ha ett fortsatt skydd för de som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Personer som är i behov av sjukhusvård eller behöver besöka primärvården uppmanas att genomföra sina besök som planerat.

Rapporten grundar sig på resultat från internationell forskning, egna analyser av svenska undersökningar och epidemiologiska data, möten med pensionärs- och invandrarorganisationer och data från 1177 Vårdguiden.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Publicerad 2020-10-22