brandt_avfallsenheten_08.jpg

Avfallshanteringen 2023

Varje år i december gör Avfallsenheten ett utskick till alla fastighetsägare i Ystads kommun med information om avfallshanteringen för det kommande året.

Utskicket innehåller bland annat information om hämtning av rest- och matavfall samt trädgårdsavfall, tömning av slambrunnar och om avvikande hämtning vid storhelger och röda dagar.


Här kan du ladda ner utskicket Avfallshanteringen i Ystad 2023

Publicerad 2022-11-29, Uppdaterad 2022-12-05