Besiktning i Hunnestad, Bjäresjö och Ruuthsbo

Åf Sprängkonsult utför på uppdrag av Ystad kommun besiktning inför nedläggning av avloppsledningar i Hunnestad, Bjäresjö, Ruuthsbo i december 2019 till februari 2020

Besiktningen utförs i enlighet med gällande Svensk Standard 460 48 60, vilken brukar användas vid besiktningar i samband med vibrationsalstrande arbeten.
Vid besiktningen dokumenteras sprickbildningar in- och utvändigt. Besiktningen utförs med grafisk metod och kompletteras med foto.
Efter utförda markarbeten kommer en efterbesiktning att utföras.

Åf Sprängkonsult planerar att utföra besiktningarna i omgångar och påbörjar arbetet  i december 2019 och beräknas vara klara innan 1 februari 2020.

Läs mer om Åf Sprängkonsult.

Eventuella frågor ring Lars Mellberg 0411-577 156.

 

 

 

Publicerad 2019-11-26