Besöksförbudet på äldreboenden förlängs

Regeringen har beslutat om en förlängning av besöksförbudet på äldreboenden till den 31 augusti.

ÄldreboendeSocialstyrelsen får samtidigt i uppdrag att ta fram, sammanställa och sprida exempel som kan fungera som ett stöd om hur besök kan ordnas på äldreboenden ett säkert sätt. Det kan exempelvis handla om att underlätta för besök utomhus eller att sätta upp plexiglas i boendet.

– Tiden är ännu inte mogen att släppa på restriktionerna för Sveriges äldreboenden, men det är angeläget att våra äldre kan träffa sina nära och kära i sommar. Stödet för hur bedömningen av undantag från förbudet kan göras behöver därför utvecklas, och information om olika möjligheter att ordna säkra besök behöver förbättras, säger socialminister Lena Hallengren.

Stödet som tas fram ska bygga på Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boendeformer för äldre. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 15 juli 2020.

Publicerad 2020-06-15