Bryggor måste renoveras

I samband med utläggningen av bryggorna har det visat sig att två av bryggorna i Ystad Sandskog har skadats under vintern.

Brygga 2 och 3 i Sandskogen behöver repareras. Skadorna medför att bryggflaken inte kan fästas på ett säkert sätt och därför är den yttersta delen av brygga 3 (vid Fritidsbaren) tillsvidare avstängd en bit ut. Även brygga 2 har mindre skador längst ut men är fortfarande säker att gå på.

Kommunen råder till försiktighet. Den skadade sponten, som utgör grundkonstruktionen till bryggorna, kan vara svår att se och den avstängda delen av brygga 3 får inte beträdas.

Renovering kommer att påbörjas så snart som möjligt. 

 

Publicerad 2020-05-20, Uppdaterad 2020-05-21