Byggpaus för bryggan i Löderup

Renovering av badbryggan vid Almhövden i Löderup är pausad på grund av rådande väderlek. Arbetet återupptas igen i mars.

På grund av rådande väderlek har entreprenören beslutat att ta bort sina maskiner från arbetsplatsen eftersom vindar och vattenstånd inte gör det möjligt att bygga. Entreprenaden startar igen i början av mars. Bodar och upplag  kommer att finnas kvar vid parkeringen och stranden.

Under november påbörjades ombyggnaden och renoveringen av badbryggan vid Almhövden i Löderup. Bryggan höjs ca 50 cm men behåller sin bredd och längd. Del av befintlig spont kommer att tas bort och ersättas med ny. Bryggan får nytt trädäck, räcke och nya trappor.

 

 

 

 

Publicerad 2020-02-10