42492397-garbage-truck-clean-city-waste-car-collect-trash_mindre_.jpg

Byte av veckor för ordinarie sophämtning 2021

2021 byts veckorna för ordinarie sophämtning. Du som har haft sophämtning udda veckor 2020 får sophämtning jämna veckor 2021 och tvärtom.

Eftersom 2020 var ett skottår byter vi hämtningsveckor 2021. Detta betyder att du som har haft hämtning av sopor udda veckor 2020 får hämtning jämna veckor 2021. Du som har haft sophämtning jämna veckor 2020 får hämtning udda veckor 2021. Byte av veckor 2021 gäller rest- och matavfall samt trädgårdsavfall.

För mer information, gå in på Byte av veckor för ordinarie sophämtning 2021 - Ystads kommun

Publicerad 2020-12-15