Dags för etapp 2 i ombyggnaden av Surbrunnsvägen

Arbetet med att byta ut vatten- och avloppsledningar i etapp 1 av Surbrunnsvägen är färdigt och det är dags att påbörja etapp 2.

avstängning etapp 2 surbrunnsvägen

Den gamla avloppsledningen som tjänat Ystads invånare i nästan 100 år har nu ersatts av en ny. Samtidigt ha en ny vattenledning lagts ner samt nya fjärrvärmeledningar.

Arbetet med de djupa schakterna (på sina ställen 5,5 m) har gått enligt plan även om vintern försenade arbetet något. I början av grävningarna påträffades arkeologiska fynd som bestod i ett senmedeltida hus och gator samt en skelettgrav. Läs mer om dessa här.

I etapp 1 kvarstår arbeten med vatten- och avloppsledningar vid Ågatan. När VA-arbetena är färdigställda i etapp 1 påbörjas VA-arbetena i etapp 2. Avstängningen av Surbrunnsvägen kommer då förlängas från Ågatan till Industrigatan.

Uppgrävd Surbrunnsväg

Etapp 1 öppnas för trafik till sommaren

Parallellt med att VA-arbeten pågår i etapp 2 kommer arbeten med körbana, gångbana och planteringsytor att pågå i etapp 1. Etapp 1 förväntas vara färdigställd och möjlig att trafikera igen under tidig sommar. När etapp 1 har öppnat för trafik stängs etapp 3 av för VA-arbeten.

Till hösten kommer planteringarna att påbörjas.

 

 

Publicerad 2021-04-01