Driftsstopp på bygglov - nu blir processen digital

Under vecka 14 sjösätts ett nytt digitalt ärendehanteringssystem på bygglovsenheten. Det innebär ett tillfälligt driftsstopp mellan den 23-27 mars. Målet med det nya systemet är att ge ökad service och effektivisera hela bygglovsprocessen.

Par framför husbyggeTidigare i år lanserades ett digitalt ritningsarkiv och nu är det dags för att ta steget över till en digital bygglovsprocess. Det innebär att medborgare kan söka bygglov via en e-tjänst oavsett tid på dygnet eller öppettider.

Under veckan 23-27 mars är det driftsstopp på bygglovsenheten vilket kommer att påverka handläggningstiderna.

- Vecka 13 är det driftstopp på bygglovsenheten eftersom vi går över till det nya systemet. När det är på plats i vecka 14, kommer du att kunna söka och följa ditt ärende digitalt vilket ökar tillgängligheten för alla. Vi hoppas på visst tålamod under inkörningsfasen, men alla kan se fram emot en smartare och mer effektiv bygglovsprocess, säger Sara Lager, bygglovschef.

Det digitala ritningsarkivet fungerar som vanligt och det finns även mycket information att hämta på bygglovsenhetens hemsida.

- www.ystad.se/bygglov

- Länk till ritningsarkiv

Publicerad 2020-03-04, Uppdaterad 2020-04-01