hedeskoga_avc.jpg

Ny lag om farligt avfall

Ny lag gör att företag inte längre kan lämna farligt avfall på SYSAVS återvinningscentraler.

En ny lag om spårbarhet av farligt avfall träder i kraft 1 november. Det innebär att Sysav inte längre har möjlighet att ta emot farligt avfall från företag och verksamheter på återvinningscentraler utan hänvisar istället till utvalda återvinningsanläggningar. Privatpersoner påverkas inte.

Läs mer på https://www.mynewsdesk.com/se/sysav/news/ny-lag-fraan-1-november-innebaer-att-aatervinningscentraler-ej-har-moejlighet-att-ta-emot-farligt-avfall-fraan-foeretag-413781?fbclid=IwAR1_Py8u-s06sVfi-63Wbsw3RL4nJ5PdKqpeQd09ycwNP7-owR3GnUOKK3E

Publicerad 2020-10-30, Uppdaterad 2020-12-09