Folkhälsomyndigheten ger nya råd om resor

Folkhälsomyndigheten har presenterat sina reseråd om allas ansvar att förhindra smittspridning i samhället.

CyklingEnligt smittskyddslagen har var och en i Sverige ett ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar, som covid-19. Folkhälsomyndigheten publicerar nu ändrade allmänna råd som preciserar det personliga ansvaret, bland annat i samband med resor. De nya allmänna råden träder i kraft den 13 juni.

I första hand ska man gå, cykla eller använda andra färdmedel än kollektivtrafik. Den som behöver resa kollektivt bör välja alternativ där det går att boka en sittplats. Resor med färdmedel där det inte går att boka plats, exempelvis spårvagnar, tunnelbanor och stadsbussar, bör undvikas.

Resenärer bör hålla avstånd och i övrigt följa anvisningarna i kollektivtrafiken och i andra kollektiva färdmedel.

Liksom tidigare betonar de allmänna råden vikten av att hålla avstånd och att hålla en god handhygien. Större sociala sammanhang – som dop, fester, bröllop och begravningar – bör undvikas.

 

Här kan du ta del av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Publicerad 2020-06-12, Uppdaterad 2020-10-26