Förändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

För att komma tillrätta med den trängsel som visat sig råda på nattklubbar har regeringen beslutat att offentliga danstillställningar för fler än 50 personer åter ska förbjudas. Regeringen har också beslutat om ett nytt undantag från förbudsförordningen som godkänner allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare. Ändringarna gäller från och med den 1 november.

Tomma stolarFörutsättningen för tillställningar med högst 300 sittande deltagare är att var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare och att det skapas förutsättningar för deltagarna att hålla detta avstånd under arrangemanget. Två personer i samma sällskap får dock placeras närmare varandra än en meter.

För att komma tillrätta med den trängsel som visat sig råda på nattklubbars dansgolv har regeringen i dag också fattat beslut om att offentliga danstillställningar återigen ska omfattas av begränsningen i förbudsförordningen på högst 50 deltagare.

Regeringen föreslår även att av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverings­ställen som löper ut vid årets slut, förlängs med ytterligare fem månader till och med den sista maj 2021. Anledningen är att risken för smittspridning är extra stor när människor samlas på små ytor under längre tid. Restauranger, barer och kaféer är exempel på sådana miljöer.

Publicerad 2020-10-23