Ansökan bidrag från kulturnämnden senast 1 oktober

Sista datum för att ansöka om verksamhetsbidrag från kulturnämnden skjuts fram till den 1 oktober. Det är för att underlätta för kommunens kulturföreningar under den pågående pandemin.

I nuläget finns ett förslag om nya direktiv kring publikantal för kulturevenemang med sittande publik ute på remiss. Definitivt besked från regeringen förväntas komma i september. Direktiven påverkar såklart föreningarnas planering för verksamheten och budget.

Sista datum för ansökan om årligt verksamhetsstöd för verksamhetsåret 2021 är därför uppskjutet till 1 oktober 2020.

Publicerad 2020-08-21