Nu är gång- och cykelbanan på Gustavsgatan i Ystad klar

Nu finns det en gång- och cykelväg på båda sidor Gustavsgatan, från Malmövägen till Bellevuevägen. Senare i höst kommer översta lagret asfalt att läggas på körbanan.

Cyklister och gående på GustavsgatanDen nya vägen är en gemensam gång- och cykelväg vilket innebär att gångtrafikanter och cyklister måsta visa hänsyn till varandra.

Läs gärna mer om kommunens arbete med att skapa bättre möjligheter för cyklister i Ystad.

 

 

Publicerad 2021-08-24