Horney-Smithska donationen

Utdelning ur stiftelsen Horney-Smithska donationen kommer att ske i december.

Stiftelsen delar ut medel till ”behövande tjänstemän och pensionärer i Ystads stad eller deras familjemedlemmar”. Medel kan även utdelas till organisationer och föreningar vars verksamhet har anknytning till Ystad och syftar till att främja enskildas sociala behov.

Ansökan görs digitalt på Ystad.se under e-tjänster självservice. Din inkomstdeklaration för fg år och person- eller familjebevis ska bifogas. Det går bra att låna dator på biblioteket för att göra ansökan. Du kan även få hjälp på Nya Rådhuset, Ystads kommun 26 september kl 9.00-15.00. Alternativt via ansökningsblankett som hämtas på biblioteket eller erhålls via tel 0411-577127 och skickas till Ystads Kommun, redovisningsavd, Nya Rådhuset, Österports torg 2, 271 80 Ystad. Ansökan inkl bilagor ska vara inkomna senast fredagen den 29 september 2023.

All kommunikation sker via telefonkontakt, tel 0411-577127.

 

Publicerad 2023-09-08