Information om coronaviruset

Här nedan hittar du en del information om coronaviruset. Här finns även länkar till Vårdguiden 1177 och till Folkhälsomyndighetens webbplats där du kan hitta mer information. Här finns information om hur du kan skydda dig själv och andra från smittspridning. Nu gäller besöksförbud på våra äldre- och LSS-boenden.

Coronavirus

Uppdaterat: 2020-03-30 kl 13:29

Skydda dig och andra från smittspridning

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Läs mer på Försäkringskassans webbplats om vilken ersättning som kan gå att få om du behöver vara hemma.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Det är viktigt att tänka på att äldre personer och personer med hjärt- och kärlsjukdomar visat sig vara särskilt sårbara vid en smittspridning. Därför är det viktigt att du tänker efter före innan du företar dig saker i vardagen för att varken själv bli smittad eller smitta andra.

Att tvätta händerna grundligt och ha en god handhygien är ett enkelt och viktigt sätt att begränsa smittspridningen. Se Vårdguiden 1177:s film om hur du tvättar händerna och läs om andra tips, hur du får barn att tvätta händerna och om du behöver använda handsprit.

Du kan söka information på webbplatsen www.1177.se för råd vid andra sjukdomar och besvär som är vanliga, som influensa, feber, förkylning eller hosta.

Besöksförbud på våra LSS- eller äldreboenden

Från och med den 16 mars klockan 15:00 gäller besöksförbud på Ystads kommuns samtliga äldreboenden och gruppboenden/LSS-boenden.

Undantag görs för sjukvårdspersonal, ambulanspersonal samt anhöriga till patienter som vårdas i livets slutskede. Besöket sker i så fall i den boendes egen lägenhet och inte i de gemensamma lokalerna. Besökare ska ringa på för att bli insläppta av personalen.

Besöksförbud för närstående på lasarettet

För att minska risken för spridning av coronaviruset är det inte tillåtet att besöka eller följa med en närstående till en avdelning eller mottagning på Ystads lasarett. Undantag kan göras utifrån patientens tillstånd. Det beslutas av ansvarig vårdpersonal.

Skolor och förskolor i Ystads kommun

Just nu finns ingen rekommendation att stänga förskolor och grundskolor. Därför håller vi dessa fortsatt öppna.

Samtliga barn, elever och medarbetare med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga symtom, uppmanas att stanna hemma och inte komma till förskola eller skola.

I de fall barn och ungdomar ändå kommer till förskola/skola med symtom på luftvägsinfektion, kommer våra medarbetare att kontakta vårdnadshavare för hämtning. Äldre barn som tar sig till och från skolan själva skickas hem.

När behöver du kontakta vården?

De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Om behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har coronaviruset. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du blir plötsligt mycket sämre.
  • Du får andningsbesvär även när du vilar.

Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning. Ring alltid först.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

När du har allmänna frågor - ring 113 13

Om du har allmänna frågor om viruset kan du istället ringa det nationella informationsnumret 113 13, så kan fler som misstänker att de är smittade lättare nå fram på telefonnumret 1177.

Har du frågor om coronaviruset kan du även gå till Folkhälsomyndighetens webbplats där det bland annat finns vanliga frågor och svar. Samma frågor och svar finns även på engelska.

Information in English

You can find information in English and frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.

 

Publicerad 2020-03-19, Uppdaterad 2020-03-30