8B7B3947.JPG

Högkostnadsskydd/maxtaxa

Information om förändring av högkostnadsskydd/maxtaxa inom Hälsa, Vård och Omsorg


Från och med 1 januari 2020 har Kommunfullmäktige beslutat om att följa förändringarna i högkostnadsskyddet utifrån ändringarna i 8 kap 5 § Socialtjänstlagen (2001:453).

Maxtaxan för 2020 blir 2 125 kr per månad.

Maxtaxan är det månadsbelopp som du betalar som mest för dina vård- och omsorgsinsatser, oavsett vad du har i pension och tillgångar.

Avgiften kan inkomstprövas om så önskas.

Hemtjänst/omvårdnadsavgift:
Nivå 1 708 kr/mån   Insatser av servicekaraktär
Nicå 2 1 151 kr/mån Insatser med visst personligt stöd
Nivå 3 1 638 kr/mån Insatser med dagligt stöd
Nivå 4 2 125 kr/mån Insatser med omfattande stöd

Utifrån den nivå du har eller blir beviljad i, beror på ditt omvårdnadsbehov och de insatser som biståndshandläggaren fattat beslut om i det enskilda ärendet.

Publicerad 2019-12-16, Uppdaterad 2020-01-08