Inga tåg Svarte–Ystad–Simrishamn 30 oktober–12 december

Under hösten påbörjas etapp 2 av det stora banarbete Trafikverket gör på Österlenbanan mellan Ystad och Simrishamn, samt Ystads bangård.

Tåg vid nedfällda bommarUnder hösten slutförs ombyggnaden av Ystads bangård. Trafikverket bygger en mötesstation och ett nytt mötesspår i Gärsnäs. Dessutom byggs en ny plattform i Simrishamn, där spåren också rustas upp. Samtidigt tillgänglighetsanpassas stationerna i Tomelilla och Simrishamn så att fler ska kunna resa självständigt på ett tryggt och enkelt sätt. I slutet av nästa år, när alla arbeten är klara, finns en järnväg som är mindre känslig för trafikstörningar.

Så påverkas du som resenär

Tågtrafiken stängs av från 30 oktober till 12 december på sträckan Svarte – Ystad – Tomelilla – Simrishamn. Tågtrafiken ersätts med buss till och från Svarte.

Skånetrafiken ansvarar för ersättningstrafiken under avstängningen. Tidtabeller och information kring busstrafiken hittar du på www.skanetrafiken.se och i Skånetrafikens app. Tänk på att bussresan tar längre tid än att resa med tåg, så var ute i god tid om du ska resa.

För dig som behöver ta bilen en del av din resa finns det en pendelparkering strax öster om Ystads station. Den används av Trafikverket fram till och med den 19 november. Därefter kommer parkeringen att vara avgiftsfri under resten av avstängningen. Det finns även flera större parkeringar på Hamnplan, bakom Ystads station.

Så påverkas du som boende

Störande arbete kommer främst att utföras dagtid. Du som bor utmed banan kan uppleva att det är lite bullrigt och stökigt emellanåt.

Eftersom all ersättningstrafik kör till och från Svarte, kommer du som bor där att märka av vissa störningar i form av en ökad mängd busstrafik.

Ystads kommun vidtar flera åtgärder för att minska biltrafiken i Svarte under avstängningen. Bland annat rekommenderas alla som inte bor i Svarte att åka buss från Ystad till Svarte station och det kommer finnas flera bussalternativ. Ystads kommun kommer också att ha extra trafikövervakning under avstängningen.

Så påverkas vägtrafiken

Vid några tillfällen behöver Trafikverket även stänga av vägar. Trafiken kommer då att ledas om. Det gäller följande vägar:

  • Gärsnäs – Malmövägen och Hammenhögsvägen
  • Tomelilla – Adelsgatan
  • Ystad – södra delen av Hamngatan

 

När höstens arbete på Österlenbanan är klart återstår en sista avstängning i slutet av 2022. Då kommer inkopplingen av signalsystemet i Gärsnäs och Simrishamn att genomföras. Därefter tas mötesspåret i Gärsnäs och spår 2 i Simrishamn i bruk. 

Mer information

Läs mer om Trafikverkets arbete på järnvägen mellan Ystad och Simrishamn (länk till Trafikverkets webbplats)

Frågor och svar om arbetet och avstängningen (länk till Trafikverkets webbplats)

Publicerad 2021-10-20, Uppdaterad 2021-11-09