Del av Missunnavägen stängs av för genomfartstrafik

Onsdagen den 15 september stängs delar av Missunnavägen av på grund av ombyggnation av gatan.

Under cirka tre veckor kommer det att vara stängt för genomfart på sträckan mellan Malmövägen och Spaljegatan (östra anslutningen). Avstängningen påverkar även stadsbuss linje 1 till Västra Sjöstaden. Stadsbuss linje 1 kommer att köra längs Erik Dahlbergsgatan istället för Missunnavägen och det innebär att det inte går att åka till eller från följande hållplatser med linje 1 under denna period:

  • Gustafsgatan
  • Abrahamslund
  • Radargatan
  • Edvinshemsskolan 

Ombyggnaden omfattar östra delen av Missunnavägen och görs för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister. Det kommer att byggas ett hastighetssäkrat övergångsställe och en cykelpassage vid Spaljégatan och en gångbana till en busshållplats.

Trafikinformation från Skånetrafiken

 

 

Publicerad 2021-09-10, Uppdaterad 2021-09-20