13469550-hands-of-little-child-playing-with-dough-colorful.jpg

Ny e-tjänst för orosanmälan

Nu lanseras en ny e-tjänst för att göra orosanmälan när barn och ungdomar befaras fara illa.


Den 13 juni 2022 lanserar socialtjänsten i Ystads kommun en ny e-tjänst för att anmäla oro enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen för barn och unga boende i Ystads kommun. E-tjänsten är till för både privatpersoner och personal som arbetar i verksamheter som har anmälningsplikt.

 

I anmälan kan man bifoga pdf-filer som exempelvis Backa barnets upptäckarkort och/eller annan viktig information. Om man vill bifoga bilder måste de sparas ned som pdf-fil. 

 

E-tjänsten är ur sekretessynpunkt betydligt säkrare än vanlig post eller e-post, då anmälan inkommer direkt till verksamhetssystem. Vi på socialtjänsten uppmuntrar därför alla att göra anmälan via denna tjänst. Precis som tidigare finns möjligheten att kontakta mottagningen på Barn- och familjeenheten för konsultation.

 

 

Publicerad 2022-06-13, Uppdaterad 2022-06-15