cykel_trafikverket.jpg

Ny granskning av cykelväg i höst

Vägplanen för gång – och Trafikverket har arbetat in inkomna synpunkter från det tidigare granskningsskedet december 2019/januari 2020 och har gjort justeringar som medför ändringar i planförslaget.

Trafikverket har arbetat in inkomna synpunkter från det tidigare granskningsskedet december 2019/januari 2020 och har gjort justeringar som medför ändringar i planförslaget.

Mer information finns på Trafikverkets hemsida:
https://www.trafikverket.se/om-oss/nyheter/Lansvisa-nyheter/Skane/2020-06/vagplanen-for-gang-och-cykelvagen-mellan-hammar-och-skillinge-stalls-ut-for-en-ny-granskning/ 

Publicerad 2020-06-25, Uppdaterad 2020-08-05