Parkering.jpg

Nya parkeringsregler

Från och med den 20 oktober 2022 gäller nya parkeringsregler i Ystad för att förbättra tillgängligheten i de centrala delarna. Antalet parkeringsplatser kommer vara detsamma, men vissa tider och avgifter kommer att ändras.


Ystads kommun förändrar nu vissa parkeringsregler för att öka cirkulationen på de centrala parkeringarna och därmed förbättra tillgängligheten till centrum. Samtidigt görs det tydligare skyltning var man får parkera och vad som gäller för platserna.

Från och med den 20 oktober kommer 30-minuterszonen i centrala Ystad att försvinna. För att göra det tydligt var man får parkera införs en ny zon där det bara är tillåtet att parkera på platser där vägmärket ”P” står.

Vissa gator kommer att få sänkt parkeringsavgift mot idag. På andra gator där det tidigare varit gratis kommer en avgift att införas, men i gengäld får man parkera längre tid än idag. 

Avgift för parkering kommer även fortsättningsvis ha samma tider, dvs vardagar 09–18 och lördagar 09–15.

Förändringarna kommer att börja gälla från och med 20 oktober.

Nedan förändringar kommer att ske:

 • På Västra Vallgatan, Sommargatan och Vintergatan införs det en avgift (5 kr/tim) klockan 09–18 (09–15) samtidigt blir det tillåtet att parkera i 24 timmar mot dagens 1 timme. 

 • På Stora Västergatan sänks avgiften från 10 kr/tim till 5 kr/tim samtidigt som det blir möjligt att parkera i 24 timmar mot dagens 4 timmar.

 • På Långgatans västra del (väster om Teatergränd) blir det avgift på samma sätt som öster om Teatergränd.

 • Utanför Mimosa sänks avgiften från 10 kr/tim till 5 kr/tim

 • På Hamngatan (söder om järnvägen) både på gatan och parkeringen, och Dragaregatan ändras max parkeringstid från 12 tim till 24 tim. Avgiften ändras inte utan är kvar på 5 kr/tim.

 • På Stora Norregatan och Norra Vallgatan införs avgift på 5 kr/tim och maxparkeringstid blir 4 tim klockan 09–18 (09–15).

 • På Trädgårdsgatan och Lilla Östergatan införs avgift 14 kr/tim och maxparkeringstid på 2 timmar klockan 09–18 (09–15) det är samma som på kvarteret Johan (parkeringen bakom Systembolaget).

 • På Tobaksgatan införs avgift på 10 kr/tim och maxparkeringstid blir 4 tim klockan 09–18 (09–15).

 • På Kyrkogårdsgatan ändras maxparkeringstid från 12 timmar till 4 timmar klockan 09–18 (09–15). Avgiften är samma som i dag, dvs 5 kr/tim.

 • Parkeringen vid Stickgatan ändras till korttidsparkering 15 minuter.

 • På Lingsgatan införs avgift på 10 kr/tim och maxparkeringstid blir 4 timmar under tiden 09–18 (09–15)

 • På Klostergatan införs avgift på 10 kr/tim och maxparkeringstid blir 4 timmar under tiden 09–18 (09–15)

 

Karta med nya regler

Parkeringskarta, Ystad. Klicka för att förstora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerad 2022-09-20, Uppdaterad 2023-02-13