Ombyggnad vid busstationen i Ystad

Ystads kommun kommer tillsammans med Skånetrafiken att byta ut väderskydden på busstationen i Ystad. Arbetet påbörjas den 3 november och kommer att pågå i 6 till 8 veckor. Under arbetet gäller tillfälliga busshållplatser.


Ombyggnationen kommer att delas upp i två etapper, en östlig och en västlig. Den östra delen påbörjas den 3 november.

Vid arbete på den östra delen:

  • Regionbussarna stannar för avstigning på norra sidan av Österleden och för påstigning på den södra sidan i stället för vid den ordinarie plattformen.
  • Stadsbussarna kommer fortsatt att stanna vid sina ordinarie hållplatser.
  • Buss 190 kommer att stanna vid Pressbyrån.


Det kommer att vara lite rörigt under byggtiden, vi beklagar detta och hoppas på din förståelse. Tänk på att det kan vara bra att vara ute i lite extra tid så att du hittar din buss.

Ombyggnad busstation

Klicka på kartan för större format.

Inför den västra delen av ombyggnaden uppdaterar vi med en ny karta. 

Publicerad 2022-11-02