På sommaren ökar risken för skyfall

Under sommarmånaderna ökar risken för skyfallsliknande regn. Här hittar du information och tips om hur du kan undvika översvämning i din fastighet och vad du ska göra om du drabbas.


Är du fastighetsägare? Tänk på att:

  • Kontrollera och rensa stuprör, brunnar och dräneringsrör.
  • Har du källare så flytta fuktkänsliga föremål högre upp i huset.
  • Ha gärna något tungt till hands att ställa ovanpå golvbrunnar i källarutrymmen.
  • Om du råkar ut för översvämning och vattenskada ska du i första hand meddela ditt försäkringsbolag. Men det är också viktigt att du anmäler skadan till vår vatten- och avloppsenhet, så att vi känner till översvämningen.

Läs mer om det och hur du skyddar dig mot översvämning och anmäler vattenskador på ystad.se/kallaroversvamning

Håll dig uppdaterad om vädervarningar på smhi.se

Publicerad 2024-07-10