Familj_II_dpi.jpg

Personer som bor med smittade av covid-19 ska betraktas som möjliga sjukdomsfall

Personer som bor tillsammans med någon som konstaterats vara smittad av covid-19, ska betraktas som möjliga sjukdomsfall.

De nya rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innebär att även medboende hos den smittade personen ska ges förhållningsregler. Detta eftersom man har bott tillsammans med den smittade under tiden som han eller hon varit smittsam. Observera att det är läkaren som beslutar om förhållningsregler. Reglerna kan till exempel innebära att medboende inte får gå till arbetet.


Covid-test efter fem dagar

Förhållningsreglerna gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen i hushållet. Om inga symtom utvecklats rekommenderas att de medboende ska ta ett covid-19 test efter fem dagar. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av en smittspårare och få mer information om vad som gäller.

– Vi vet att många smittas av en annan person i hemmet. Genom de nya rekommendationerna kan risken för smittspridning i samhället minskas, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Precis som övriga yrkesverksamma i samhället rekommenderas medboende till smittade personer att jobba hemifrån om de har möjlighet.


Vissa elever undantas

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vissa personer i hushållet undantas från delar av de nya förhållningsreglerna. Det gäller till exempel elever i förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan, som kan fortsätta gå i skolan.

Även personer i hushållet som tidigare har ett positivt PCR-test eller påvisat antikroppar inom sex månader undantas.


Provtagning direkt

För personer med vissa samhällsviktiga yrken, till exempel vård- och omsorgspersonal, finns möjlighet att lätta på förhållningsreglerna snabbare genom att provta direkt, ifall reglerna medför ett mycket stort bortfall av medarbetare lokalt på exempelvis en arbetsplats. I sådana fall man ta hänsyn till inkubationstiden och det ska även finnas möjlighet till fysisk distansering i hemmet.

I takt med hur pandemin utvecklas kommer Folkhälsomyndigheten att följa upp ändringarna.

 

Publicerad 2020-10-05