Svapipe_illustrationer_vattenspolning-1600x984.jpg

Renspolning av vattenledningar västra kommundelen

Svapipe underhållsspolar på uppdrag av Ystads kommun vattenledningarna i västra kommundelen under vecka 6 - 10 och abonnenter blir utan vatten. Tappa upp vatten.

Abonnenter i Rynge, Vallösa, Sjörup samt abonnenter kring dessa byar blir berörda. Svapipe kommer att avisera spolningen i ditt område med en lapp i brevlådan eller via sms.

Spolning måndag 8/3 kl.10.00-20.00

Spolning tisdag 9/3 kl.08.00-18.00

Spolning onsdag 10/3 kl.08.00-18.00

När arbetet är utfört finns det risk för missfärgat vatten.

Låt vattnet rinna en stund om det är missfärgat och undvik att tvätta.

Har du frågor kontakta va-enheten Tony Gunnemar tel.0411-577 012.

Publicerad 2021-02-02, Uppdaterad 2021-03-05