Rutiner för besök på kommunens särskilda boenden

Besök hos personer som bor på särskilda boenden ska genomföras på ett säkert sätt så att risken för att covid-19 sprids i boendet begränsas.

Besök på äldreboendeKontakta oss innan du kommer på besök. Om det skulle vara många besökande på enheten kan det bli så att vi rekommenderar dig en annan besökstid för att minimera risken för att inte kunna hålla avstånd.

Du ska inte besöka någon på boendet om du har förkylningssymtom. Vi kommer att rekommendera dig att gå in genom en ingång där du inte måste passera allmänna utrymmen. Vi rekommenderar dig att tvätta händerna eller använda handsprit vid boendets entré. I entrén erbjuds du dessutom munskydd.

Att hålla avstånd till de du besöker tycker vi är självklart. Om det är så att du vill ha ett så kallat säkert besök kan vi även erbjuda det genom en avdelare av plexiglas. Alla besök sker i den boendes egen lägenhet. Vi erbjuder inte servering av måltider eller fika, för att vi alla ska ha möjlighet att hålla avstånd.

För att underlätta en eventuell kommande smittspårning dokumenterar vi löpande vilka besök våra boende har haft. Vid en smittspårning på enheten kommer du som anhörig och besökare informeras om att smittspårning pågår och rekommenderas att vänta med besöket tills provsvar kommit.

Om det skulle uppstå svårigheter att verka för säkra besök kan vi fatta ett beslut om att låsa entrédörrarna och utifrån det beslutet låta vår personal möta dig och lotsa dig säkert till den du ska besöka.

 

Tack på förhand för din förståelse!

/Personalen på Ystads kommuns särskilda boenden

Publicerad 2021-12-10