sunglasses_1280.jpg

Sommarjobb - info till dig som sökt

Nu är årets sommarplatser fördelade. Här får du veta vad du behöver göra nu.


VIKTIGT MEDDELANDE MED ANLEDNING AV CORONAPANDEMIN!

Som läget ser ut just nu kommer Sommarjobben att genomföras som vanligt.
Men - läget kan förändras när som helst.
Därför vill vi att du håller koll på i första hand din telefon men även din mail.
Skulle något göra att just den arbetsplats som du fått sommarjobb på, inte kan ta emot dig kommer vi att meddela dig detta så fort vi bara kan med ett sms.
Skulle flera eller alla arbetsplatser tvingas ställa in sommarjobben, kommer vi att skicka ut meddelande med mail.

 

Anvisningar till dig som fått sommarjobb

Lön

Lön per arbetad timme är 63,50 kronor inklusive semesterersättning till och med den kalendermånad som man fyller 18 år och 82,00 kronor inklusive semesterersättning från och med månaden efter det att man fyllt 18 år.

Närvarorapport

får du av arbetsledaren som kan hjälpa dig att fylla i den om det är något du inte förstår. I antal arbetade timmar ingår inte raster, t ex lunchrast. Har du varit frånvarande ska även orsak till frånvaron fyllas i, t ex sjuk eller läkarbesök. Glöm inte att både du själv och arbetsledaren ska skriva under blanketten!
Arbetsledaren skickar sedan rapporten till Löneenheten, Susan Andersson, omgående efter anställningens slut.

Jämkningsansökan

Länk till blanketten hittar du här – Jämkning. Läs anvisningarna noga! Skicka blanketten så fort som möjligt till Ystads kommun, Löneenheten, Susan Andersson, 271 80 Ystad. Skickar du inte in blanketten för jämkning kommer skatt att dras enligt tabell.
OBS! Löneenheten kan inte reglera skatten i efterhand, utan endast vid löneutbetalningstillfället. Därför är det viktigt att Löneenheten får blanketten så fort som möjligt.

Frånvaro

Anmäl alltid frånvaro till arbetsledaren. Om du är sjuk kan du bli berättigad till sjukersättning från arbetsgivaren. Förutsättningen är att du varit anställd i 14 dagar. Första dagen är karensdag och då utgår ingen ersättning.

Utbetalning

Dina pengar sätts in på Sparbanken Skåne. Du måste göra en kontoanmälan även om du redan har konto i denna bank. Du måste ha bank-id för att kunna göra kontoanmälan via länken www.sparbankenskane.se/privat/kort-och-betala/betalningar/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister.html

Om du inte har bank-id kan du anmäla konto genom att fylla i blanketten som är förifylld med Kommunens avtalsnummer och ta med till ditt bankkontor. Du måste ha ID-kort.
Om du är under 18 år gör du en kontoanmälan tillsammans med en förälder/vårdnadshavare på ett av bankens kontor. Ta med blanketten som är förifylld med Kommunens avtalsnummer.

Om du inte anmäler konto får du en utbetalningsavi hemskickad. Då kan du få betala en avgift för att lösa in utbetalningsavin.

Utbetalning sker senast den 27:e i månaden efter avslutat sommarjobb. Förutsättningen är att närvarorapporten är rätt ifylld, underskriven av dig och attesterad av arbetsledaren.
Din lönespecifikation når du elektroniskt via www.swedbank.se/edokument. Inloggning sker med e-legitimation eller mobilt bank-id.
Vill du ha en lönespecifikation utskriven och skickad med brev hem tar du kontakt med Susan Andersson.

Har Du frågor om rutiner på din praktikplats, ring din handledare. Har du frågor om ersättning, utbetalningar och dylikt, ring Susan Andersson på Löneenheten, 0411-57 71 22 eller maila susan.andersson@ystad.se

LYCKA TILL MED DITT SOMMARJOBB!

 

Anvisningar till dig som inte fått sommarjobb

Vi kan tyvärr inte erbjuda alla en plats men vi brukar alltid få en del återbud. Därför låter vi alla er som inte fått en plats, stå som reserver.

Inför varje periods början lottar vi in reserver på återbudsplatserna. Vi meddelar de som får en reservplatser per telefon. Tänk på att ha Din telefon igång. Vi kommer bara att ringa eller skicka sms en gång!

 

Är Du inte intresserad av att stå som reserv, meddela då det med detsamma!

Mejla till sommarjobb@ystad.se

Då har vi en chans att hinna ta in någon annan på din plats.

Publicerad 2020-05-31, Uppdaterad 2020-06-03