Spolning av vattenledningar i Ystad centrum

Under perioden 27 februari till och med maj kommer vattenledningsnätet i den östra delen av Ystad tätort att renspolas. Spolningen görs för att få en förbättrad och stabil vattenkvalité. Arbetet sker etappvis i områden och vattnet kommer att behöva stängas av under 8-10 timmar medan arbetet pågår.

Vem påverkas och hur?

Alla verksamheter, fastigheter och boende i rosamarkerat område på kartan nedan kommer att påverkas genom att vara utan rinnande vatten under 8-10 timmar. Det kan förekomma missfärgat vatten i samband med arbetet, missfärgningen är inte farlig, men man ska aldrig dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.

När sker det?

Arbetet påbörjas den 27 februari och pågår fram till och med maj i olika etapper. Eftersom arbetet kan ta olika lång tid i olika områden kan ingen tidsplan göras med exakta dagar för vattenavstängning. Berörda verksamheter, privatpersoner och fastighetsägare kommer att få en lapp i brevlådan/portuppgången/entrén 3-5 dagar innan det är dags för spolning.
Arbetet kommer att utföras av Svapipe på uppdrag av Ystads kommun.

För mer information

ystad.se/spolning finns mer information. Sidan uppdateras varje vecka med vilket område som är aktuellt för spolning.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för era verksamheter. Vårt mål är att även framöver kunna leverera ett stabilt och bra vatten i vattenkranarna.

 
Rosamarkerat område på kartan visar var spolning kommer att ske:

karta för hemsidan lila

Publicerad 2023-02-08