Spolning av vattenledningarna i Ystad centrum

Under perioden februari till april kommer vattenledningsnätet i den västra delen av Ystad tätort att renspolas. Spolningen görs för att få en förbättrad och stabil vattenkvalité. Arbetet sker etappvis i områden och vattnet kommer att behöva stängas av under 8-10 timmar medan arbetet pågår.

Vem påverkas och hur?

Alla verksamheter, fastigheter och boende i rosamarkerat område på kartan nedan kommer att påverkas genom att vara utan rinnande vatten under 8-10 timmar. Det kan förekomma missfärgat vatten i samband med arbetet, missfärgningen är inte farlig, men man ska aldrig dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning.

När sker det?

Arbetet påbörjas den 30 januari och pågår fram till och med april i olika etapper. Eftersom arbetet kan ta olika lång tid i olika områden kan ingen tidsplan göras med exakta dagar för vattenavstängning. Berörda verksamheter, privatpersoner och fastighetsägare kommer att få en lapp i brevlådan/portuppgången/entrén 3-5 dagar innan det är dags för spolning.
Arbetet kommer att utföras av Svapipe på uppdrag av Ystads kommun.

Mer information och kontakt

ystad.se/spolning finns mer information och kontaktuppgifter vid frågor. Sidan uppdateras varje vecka med det område som är aktuellt för spolning.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för era verksamheter. Vårt mål är att kunna leverera ett stabilt och bra vatten i vattenkranarna.


Karta över Ystad. Spolningen kommer ske inom den rosa markeringen. Klicka för att förstora.

Spolningen kommer ske inom den rosa markeringen.

 

 

 

Publicerad 2024-01-16