svapipe.se-luft-vattenspolning-ak-svapipe-high-4586-1600x1065.jpg

Svapipe AB kontrollerar ledningsnätet i Ystad

Svapipe AB kommer att på uppdrag av Ystads kommun kontrollera och inventera dagvatten- och spillvattenanslutningar till kommunens ledningar i Ystad, med början den 14 november. Arbetet beräknas vara avslutat den 9 december.

Anledningen till denna undersökning är att det vid nederbörd blir en stor belastning av tillskottsvatten (regnvatten) i spillvattenledningsnätet. Detta medför en stor, onödig miljöbelastning och en risk för källaröversvämningar.

För att snabbt undersöka om felkopplingar finns i ledningsnätet använder man rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar m.m. Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök. Skulle den komma in i er fastighet så är det bara att vädra ut.

Alla berörda fastighetsägare får meddelande i brevlådan 5-8 dagar innan arbetet äger rum. Klicka här för att läsa meddelande.

Har du frågor? Ring Svapipe, Linus West mobil: 0733-69 36 07 eller kommunens va-enhet Emir Taraboosh tel: 0411-57 71 37.

 

 

 

Publicerad 2022-11-08, Uppdaterad 2022-11-10