Snabbtest.jpg

Testa dig vid symtom

Från och med måndag den 22 november ska alla som får symtom som kan vara covid-19 testa sig, även du som är vaccinerad. Det meddelar Folkhälsomyndigheten.

Det gäller alla som är 6 år och äldre, både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade.

Du som bor med någon som insjuknar i covid-19 ska också testa dig, även om du inte har symtom. Precis som innan så ska alla som får symtom stanna hemma!

Test för covid-19 beställer du via 1177.se

Förändringen i rekommendationen innebär en återgång till de regler som gällde fram till den 29 september. Region Skånes testkapacitet är i stort sett samma som innan den 29 september.

 


Källa: Region Skåne

Publicerad 2021-11-22