Tyck till om Stortorget

Nu är planprogrammet för Stortorget i Ystad klart för utställning. När vi frågade efter Ystadsbornas synpunkter senast, passade 223 personer på att säga sitt och nu har du åter igen chansen att tycka till.

stortorgetAnalysen av Stortorget och platsens särskilda förutsättningar, tillsammans med resultatet av de dialoger och workshops som genomförts, har resulterat i ett planprogram med två planförslag. Planprogrammet visar var och hur det är lämpligt med permanenta serveringar och är grunden till den detaljplan som ska tas fram.

Nu har du chansen att skicka dina synpunkter till oss.

När: 25 juni - 7 augusti 2020

Planprogrammet finns utställt på:

  • Stadsbyggnadsavdelningens expedition, Tobaksgatan 11, Ystad, mån – tors 10 - 12
  • Ystads stadsbibliotek, Surbrunnsvägen 12, Ystad, mån – tors 10 - 19, fre 10 - 17 samt lör 10 – 14
  • ystad.se/stortorget

Skicka dina synpunkter skriftligen till:

  • Samhällsbyggnad, Stadsbyggnadsavdelningen, 271 80 Ystad. Namnteckning ska kompletteras med namnförtydligande och adress.
  • E-post till sam@ystad.se

Den 7 augusti 2020 ska synpunkterna ha kommit in till expeditionen.

 

 

Publicerad 2020-06-24