Avalla_tigerhuvud_med_text.jpg

Vad tycker du om Åvallaparken?

Inom de närmaste åren kommer Ystads kommun att ta fram förslag på hur parken kan utvecklas. Vill du lämna dina synpunkter om Åvallaparken?

ÅvallaparkenÅvallaparken är grönområdet som ligger mellan Surbrunnsvägen i Väster och Ystad Arena i öster. Målet med förändringen av Åvallaparken är att göra den till en trygg och attraktiv park.

– Parken ligger i ett område under omvandling med t ex Ystad Gymnasium, Åvalla Skatepark och Ystad Arena. Nu är nästa naturliga steg att börja titta på Åvallaparken som binder ihop platserna i området och som erbjuder stora ytor för vistelse och rekreation. Jag hoppas på att många Ystadbor engagerar sig i vad de skulle vilja se i parken i framtiden, säger Malin Jansson, projektledare på Samhällsbyggnad på Ystads kommun.

Ystads kommun vill gärna ta del av dina synpunkter om parken – hur du använder den och vad du skulle vilja göra i den i framtiden. Nu kan du lämna dina synpunkter via en webbenkät. Dina svar kommer att vara ett inspel till planeringen av hur parken kan se ut om några år.


Klicka här för att komma till enkäten.

Publicerad 2021-11-19