Du behövs - gör skillnad för ett barn eller ungdom

Vi söker dig som är engagerad, omtänksam, lyhörd, driven och som vill göra skillnad för ett barn eller en ungdom. Välkommen på ett informationsmöte där vi berättar om hur du kan hjälpa.

Som vuxen kan du hjälpa ett barn, eller ungdom genom att ta ett uppdrag som jourhem, familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Alla som har uppdrag av oss på socialtjänsten erbjuds stöd och handledning.

affisch informationskväll familjehem

Vi söker familjehem, jourhem och kontaktfamilj till barn och ungdomar som av olika skäl behöver stöd och hjälp av andra människor. Välkommen på informationskväll om du vill veta mer. Vi bjuder på fika!

När?

Onsdag 20 november kl. 18-20

Var?

Tobaksgatan 11, 3 våningen

Hur?

Anmäl dig här: bit.ly/familjehemystad

Kontaktperson

Det finns barn som behöver lite extra stöd i vardagen. Socialtjänsten kan då tillsätta en kontaktperson. Som kontaktperson träffar man barnet eller ungdomen vid ett eller flera tillfällen i veckan. Syftet med kontaktpersonen är att stötta, aktivera och vara en förebild i vardagen.

Kontaktfamilj

Det finns barn som behöver lite extra stöd i vardagen eller föräldrar som är i behov av avlastning för att klara av att vara en bra förälder. Socialtjänsten kan då tillsätta en kontaktfamilj. En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem och sin vardag en eller ett par gånger i månaden. Att vara kontaktfamilj kräver engagemang men det ger också mycket glädje.

Jourhem

Ett jourhem är ett hem som tar emot ett placerat barn eller ungdom (0-18 år) under en begränsad tid som längst sex månader. Ett jourhem ska erbjuda barnet/unga en trygg och stabil hemmiljö med en daglig omsorg och omtanke. Jourhemmet ska stötta barnet i dess skolgång, fritidsaktiviteter samt tillgodose övriga behov som är viktiga för barnet.

Familjehem

När barn och ungdomar (0-18 år) för en kortare eller längre tid inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj, ett så kallat familjehem. Ett familjehem är ”vanliga människor” som lever ett stabilt liv och är trygga och nöjda med sin livssituation. Du kan ha familj eller vara ensamstående, bo i lägenhet eller i villa, bo i stan eller på landet. Som familjehem behöver du ha tid och kraft över, lust att engagera dig och ha ett intresse för barn och ungdomar.

Du kan läsa mer om vår verksamhet här. Här finns även blanketter för intresseanmälan.

Publicerad 2019-11-08