Ystad Arena Bad fortsatt stängt

Den 12 november togs beslut om att förlänga stängningen av Ystad Arena Bad t o m 10 januari 2021.

Beslutet är taget med syftet att begränsa smittspridningen av covid-19 under jul- och nyårshelgerna.
Badet håller fortsatt öppet för de föreningar som är inbokade samt för grundskolans simundervisning.

Detaljer och mer information finns på Ystad Arena Bads hemsida.

Publicerad 2020-11-13