Anhörigdagen, föreläsning 6 oktober

Välkommen på en föreläsning om rollen som anhörig eller hur det är att själv drabbas av ohälsa.


Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.
Är du själv anhörig partner, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller granne?
Hur kan det vara att tvingas byta roller; att gå från anhörig till egen ohälsa eller att gå från egen ohälsa till att bli anhörig?

Vill du veta mer om detta är du välkommen på en föreläsning på Anhörigdagen som arrangeras av Anhörigcenter, Ystads Kommun.

Plats: Scala biografen i Ystad
Datum: 6 oktober
Tid: kl. 14.00 – 15.45

Kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs.

Föreläsare: Per Granvik och Fredrik Thyberg
Per och Fredrik jobbar inom Region Skåne, Psykiatri, som Inflytandesamordnare. Som samordnare skapar man bland annat lokala handlingsplaner för inflytandearbetet tillsammans med ledning, medarbetare och dig som är patient eller närstående.


Foto föreläsning Per o Fredrik

Här kan du läsa mer om anhörigstöd i Ystads kommun

Publicerad 2022-09-21