Arbete på gång på Nybrofältet

Vissa träd och buskar tas bort för att öka den biologiska mångfalden och bevara artrikedomen.


Just nu arbetar kommunen med att röja bland träd och buskar i den södra delen av Nybrofältet. Detta görs för att öka den biologiska mångfalden och minska risken för att olika arter av insekter och växter försvinner. Vissa träd och buskar tas bort eftersom de tränger undan växter som bin, fjärilar och andra nyttodjur tycker om. Just på Nybrofältet finns det många arter av bin och fjärilar, många är dessutom sällsynta som till exempel den svartfläckiga blåvingefjärilen.

Stubbar och rötter kommer att dras upp och ett antal sandgropar kommer att grävas. Även en del av de gamla grusvägarna i området kommer att skrapas av.
-Det kan se stökigt ut direkt efter markarbetena, men ganska snart kommer backtimjan och andra växter att växa i området och locka till sig fjärilar och bin, säger Ystads kommunekolog Andrea Nowag.

Pixabay Hans  backtimjan

 

Publicerad 2022-11-24, Uppdaterad 2022-11-25