Återbruk minskar klimatpåverkan och ger fler arbetstillfällen

Genom en funktion som påminner om Blocket minskar Ystads kommun sina inköp och sin miljöpåverkan. Samtidigt får arbetsmarknadsenheten, som ska hjälpa personer ut i arbetslivet, fler uppgifter och kan hjälpa ännu fler till sysselsättning.

Mattias JohanssonDet nya systemet lanserades i mars, samtidigt som pandemin slog till vilket gjorde att lanseringen inte blev som tänkt. Trots detta har närmare 200 produkter redan blivit förmedlade.

– För lilla Ystad är det väldigt bra. Jämfört med tidigare system så är det fler förmedlingar under den här perioden än det har varit på ett helt år. Det är väldigt positivt och vi har sparat mycket pengar, säger Mattias Johansson, inköpschef i Ystads kommun, i en intervju med Upphandlingsmyndigheten som har uppmärksammat satsningen.

I återvinningsportalen kan verksamheter lägga upp annonser med möbler som de inte längre behöver.

Arbetsmarknadsenheten en viktig framgångsfaktor

En viktig framgångsfaktor är att allt det praktiska sköts av kommunens arbetsmarknadsenhet. Det är arbetsmarknadsenheten lägger upp annonser, ser till att det som ligger uppe är aktuellt, sköter faktureringen och ordnar transporterna.

– När arbetsmarknadsenheten är ute i verksamheten och träffar folk så ser de mycket fler möjligheter. Oftast får de med sig mer när de ändå är där, kanske stolar som de ser bara står, säger Mattias. Genom delningstjänsten får också arbetsmarknadsenheten mer att göra och det blir fler som får jobb och erfarenhet.

Läs en hela intervjun med inköps- och upphandlingschef Mattias Johansson i Upphandlingsmyndighetens tidning Trendens.

Publicerad 2021-02-24