bild.FN.jpg

FNs hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer

Den 6 oktober hölls det årliga arrangemanget ”FNs hållbarhetsmål  - ett smörgåsbord för nya affärer”. Drygt 100 företagare och organisationer deltog.

 

Programmet var välfyllt med föredrag och panelsamtal samt lokala företag som visualiserade affärskopplingen till vart och ett av de 17 globala målen. Målet för dagen var att visa på affärsnyttan och den faktiska förflyttningen kopplat till ekonomisk-, socialt- och klimatmässig hållbarhet, med konkreta verktyg och fokus på hur.

Förmiddagen arrangerades av Marknad och Näringslivsavdelningen och Tillväxt Syd med stöd av Region Skåne.

Läs mer om arrangemanget här

Publicerad 2022-10-14, Uppdaterad 2022-10-24