Friluftslivets år 2021 – Luften är fri

Ystads kommun vill uppmärksamma Friluftslivets år 2021 och i mars är temat Friluftskompis. Anta utmaningen att ta med en kompis ut i naturen!

Ta med dig en kompis ut i naturen! Fler skulle komma ut i naturen om de hade någon att vara där med. Därför lyfter vi temat friluftskompis i mars. Alla som är vana eller ovana att vara ute kan bli friluftskompisar under Friluftslivets år 2021!

Vem är en friluftskompis?

Det är du som älskar att vara ute i naturen året runt som frågar någon uteovan kompis om den vill följa med. Det kan också vara du som inte är ute så mycket som frågar en utevan kompis om du får hänga med. Det kan vara du som inte är van att vara ute och som vill upptäcka friluftslivet tillsammans med någon annan som också är ovan. 

Uppmaning under temat Friluftskompis:

 1. Fråga en kompis om den vill med ut. Det går bra att blanda hej vilt både vana och ovana naturbesökare.
 2. Gå ut i naturen tillsammans!
 3. Ta en bild eller spela in en kort filmsnutt på ert naturbesök och dela i sociala medier med #friluftskompis #luftenärfri #luftenärfriystad

Friluftslivets år 2021 – Luften är fri är ett projekt som drivs av Svenskt friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Det handlar om att få många nya människor att vara ute och att visa upp alla värden som friluftslivet har.

Friluftsliv förbättrar folkhälsan

Friluftsliv förbättrar folkhälsan genom att locka personer till fysisk aktivitet utomhus och förebygger stillasittande och isolering. Friluftsliv stärker samhällsekonomin och ökar välfärden. De allra flesta i Sverige har nära till naturen och genom att värna om allemansrätten får alla chans att vistas i naturen på samma villkor.

- Vi vill få fler människor, och framförallt fler ovana friluftslivsutövare, att prova friluftsliv och fortsätta med det även på lång sikt. Vi vill öka medvetenheten om friluftslivets värden och friluftslivsutbudet i Ystads kommun. Vi vill också lyfta allemansrätten som innebär både rättigheter och skyldigheter. Genom att uppmärksamma Friluftslivets år 2021 hoppas vi kunna uppnå detta, säger Andrea Nowag, kommunekolog på Ystads kommun.

Det finns hinder som kultur, familjetraditioner och ekonomiska förutsättningar som gör att personer i specifika grupper i samhället inte utövar friluftsliv i samma utsträckning som andra. Dessa hinder vill projektet förebygga genom att visa att det finns aktiviteter för alla, att det finns aktiviteter nära hemmet och att det inte alltid behövs dyr utrustning.

Läs mer på kommunens hemsida om du vill få mer inspiration om friluftslivet.

Varje månad har ett tema

Friluftslivets år 2021 består av tolv teman som lyfts speciellt en månad i taget. Du kan läsa mer om de olika teman på projektets hemsida luftenarfri.nu.

 • Januari – Invigning Friluftslivets år 2021
 • Februari – Inspiratör friluftsliv
 • Mars – Friluftskompis
 • April – Hela Sveriges friluftsdag
 • Maj – Friluftsliv i skyddad natur
 • Juni – Äta ute
 • Juli – Sova ute
 • Augusti – Jag har aldrig…
 • September – Gilla friluftslivet
 • Oktober – Lära ute
 • November – Må bra ute
 • December – Dialog friluftsliv
   
   
Publicerad 2021-03-23