Nils%20ock%20skunkkalla.jpg

Invasiva främmande arter

Onsdag 23 september kl. 19.00. Föreläsning om invasiva främmande arter – ett globalt problem.

Nils Carlsson är expert på främmande invasiva arter och han berättar om hur detta problem snabbt växer i en allt mer globaliserad värld. Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald men de kan också skada jord- och skogsbruk, människor och djurs hälsa och kulturella värden. Välkommen till en tankeväckande föreläsning!
På bilden syns Nils med den amerikanska växten gul skunkkalla som har spridit sig längs vattendrag i södra Sverige. Foto Cajza Eriksson

Förbokning till Klostrets reception 0411-57 72 86. klostret

OBS! Ny lokal är Konstmuseets hörsal

Publicerad 2020-09-15