Kan du erbjuda en prao-plats?

Ett nytt praosystem införs nu i Ystads kommun som innebär en förenkling för både skolor och företag. Har du möjlighet att ta emot elever? Registrera gärna din verksamhet i systemet.

Systemet samverka.nu ska underlätta för både skola och näringsliv kring prao. Du behöver inte ordna en mängd olika arbetsuppgifter, vikten ligger vid att eleverna ska få möjlighet att studera, fundera och bli inspirerade av yrken. Hjälp eleverna att fatta välgrundade beslut kring sin framtid, tillsammans arbetar vi på så sätt för kompetensförsörjningen framöver.

Praotider i Ystad:
V. 40  åk 9 Västervångskolan 
v 47 och 48 åk 9 Norreportskolan 

Åk 8 gör sin prao våren 2020. 

Maila namn, arbetsplats, adress, mail och telefonnummer till vår praosamordnare ulrika.schnell@edu.ystad.se.

Eller gå in och registrera dig direkt via praktiksystemet samverka.nu.

Publicerad 2019-06-13, Uppdaterad 2019-06-17