Kartläggning av havsbotten och stränder

Som en del i Ystads kommuns kustskyddsarbete genomförs årliga kartläggningar av havsbotten och stränderna i Ystad Sandskog och Löderups Strandbad.

Kartläggningen av havsbotten utförs med en liten båt som scannar botten med ett multistråleekolod och kartläggningen på land genomförs med drönare.

Arbetet genomförs under juli och augusti och tar några dagar för respektive del. Drönarmätningen utförs vid tidpunkter då så få människor som möjligt vistas på stränderna (det kan även ske nattetid). 

Syftet med kartläggningen är att beräkna hur volymen av sand och andra sediment har förändrats över tid genom att jämföra med tidigare genomförda kartläggningar.

Läs mer om kommunens kustskyddsarbete här.

Publicerad 2020-07-03