8B7B5797.jpg

Kåseberga platsutveckling

Ystads kommun har initierat ett projekt för att göra Kåseberga till en hållbar destination och hitta metoder för att hantera besökstrycket.


Kåseberga och Ales Stenar är ett attraktivt turistmål med många besökare, såväl svenska som internationella. Ystads kommun vill att Kåseberga ska vara en hållbar året-runt-destination på kort och lång sikt i linje med de globala målen och Agenda 2030. Därför har kommunens turism- samt marknads- och näringslivsavdelning initierat ett projekt för att dels hitta metoder att hantera besökstrycket, dels att öka kunskapen hos berörda vad som krävs för att vara en hållbar besöksnäring (i enlighet med Global Sustainable Tourism Council:s kriterier).


Vad händer nu?

Ett första informationsmöte har hållits tillsammans med representanter från Kåseberga byalag, näringsidkare i Kåseberga, politiker, Trafikverket, Statens fastighetsverk, Tourism in Skåne, Länsstyrelsen, Destination Österlen Syd och Simrishamns kommun.

Just nu arbetar man med att samla in så mycket information som möjligt från olika parter och aktörer, privata som offentliga. En företagsenkät kommer också att skickas ut till utvalda företag och föreningar som är berörda av Kåseberga som destination.

När är projektet klart?

Våren 2023 kommer en GAP-analys och hållbarhetsrapport att redovisas med prioriterade åtgärdsförslag. Tillsammans med representanter för företagare, byalag och offentliga aktörer kan sen kommunen arbeta vidare på dessa som en del i den lokala handlingsplanen och kopplad till bland annat Ystadmodellen.


Det är konsultföretaget Fair Travel som tillsammans med Turistchef Marie Holmström och Näringslivsutvecklare Lotte Nilsson som leder processen, och som kommer att granska och analysera underlaget.

Vi kommer att informera under processens gång här på hemsidan och via våra sociala kanaler.

 

 

 

Publicerad 2022-10-28