Klostret håller öppet som vanligt för besökare!

Vi är dock tvungna att begränsa vår programverksamhet tills vidare på grund av den rådande oron kring Coronaviruset.

Besök vår hemsida för att hålla dig uppdaterad kring museets arrangemang. När det gäller öppethållande så följer vi de nationella rekommendationerna och är öppna för alla eventuella förändringar.

Vi vidtar såklart alla rekommenderade försiktighetsåtgärder gällande hygienen i alla våra lokaler, och vid minsta tecken på sjukdom får våra medarbetare hålla sig hemma. Vi uppmanar dig som besökare att också stanna hemma om du känner av några symtom.

Vår verksamhet har en stor bredd; vi arbetar bl.a. med att dokumentera vår samtid i projektet ”Dokument Ystad”.

Se gärna våra dokumentärfilmer på vår hemsida.

Vi samarbetar med YF – Ystads Kulturhistoriska Förening och deras bildarkiv som nu digitaliseras i vår databas, den uppdateras kontinuerligt.

Vi på Klostret i Ystad önskar dig välkommen trots de ovanliga omständigheterna!

klostret

Publicerad 2020-03-26