Bygget på Ljuskällan igång

Arbetsplatsen vid det särskilda boendet Ljuskällan är etablerad sen årsskiftet och nu är arbetet igång, både nybygget och i befintlig byggnad.

Tidigare markprover visade att det fanns vissa föroreningar i jordmassorna. Dessa är borttagna och transporterade till rening och deponi. De föroreningar som hittades är rester från den industri som tidigare funnits på fastigheten.

- Nu börjar vi med grundläggning av nybyggnaden och ombyggnationen av den första vinden, säger Ann-Sofi Eriksson, projektledare på Ystads kommun.

Elverket 1

Publicerad 2022-02-01, Uppdaterad 2022-02-28