Löderups strandbad – hur skyddar och utvecklar vi strandmiljön?

Boende och markägare i Löderups strandbad har bjudits in till det första av två dialogmöten, där vi gemensamt ska titta på olika möjligheter och alternativ för att skydda och utveckla värdena i området.

 

Ystads kommun bjuder in till två tillfällen för samverkan med boende och markägare i Löderups strandbad. Syftet är att titta på olika möjligheter och alternativ för att skydda och utveckla värdena i området.

De första dialogmötet genomfördes den 28 juni, och det andra genomförs den 2 oktober. 

Mer information om dialogmötena

Bakgrund

Sedan början av 1970-talet har kusten vid Löderups Strandbad utvecklats från en öppen sandkust till en kust präglad av kustskyddsanläggningar i form av stenskoningar och hövder för att skydda sommarhusen i området från erosion.

Befintliga kustskydd är idag av varierande ålder, kvalitet och hållbarhet. På grund av områdets komplexa problematik har en långsiktig kustskyddsstrategi inte kunnat fastställas.

Nu tar vi de första stegen mot en gemensam målbild.

Löderups strandbad

Publicerad 2023-09-01, Uppdaterad 2023-09-15