Arkeologiska fynd vid grävning i Surbrunnsvägen

Den 20 januari är det dags att stänga av etapp 5 av Surbrunnsvägen, i höjd med Österports torg. I samband med grävning har flera arkeologiska fynd gjorts.

Utgrävning surbrunnsvägen sträddeutgrävning Surbrunnsvägen botten kakelugnAllt går enligt tidplan i ombyggnaden av Surbrunnsvägen. Nyligen hittades ett antal arkeologiska fynd på platsen men dessa har inte försenat projektet så här långt.

- Vi har tagit med i planeringen att sådana fynd skulle kunna dyka upp och dessutom identifierat ett område där ingen har grävt tidigare. Vi började där och mycket riktigt så gjordes fynden, säger Åsa Axén, byggprojektledare på Ystads kommun.

Lars Jönsson på Österlenarkeologi berättar att fynden förmodligen är från Sankt Jörgens hospital. Det man hittat är rester av ett hus och en gata eller ett strädde norr om huset samt botten till en kakelugn.

- Kakelugnen är uppförd av tegel och i och intill ugnen har vi funnit s.k. pottkakel. Kaklet och keramiken vi har funnit i lager intill tegelmuren och ugnen daterar lämningarna till 1400-tal. Dessutom har det framkommit en skelettgrav i Oskarsgatan.

Enligt Lars Jönsson är lämningarna viktiga pusselbitar i hospitalets historia. Det kan berätta om när hospitalet grundades och när det försvann. Analyser av skelettet kan ge information om vilka som begravdes på hospitalet, såsom kön, ålder och ev sjukdomar. Lämningarna ger även ny kunskap om hur områdes utnyttjades under medeltiden och framåt, och är ett bra komplement till de historiska källorna, t ex kartor från 1600-talet och framåt.

 

Publicerad 2020-12-18